Parodos

Mielai Ievai… Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje bibliotekoje

 • Jonas Mikelinskas. „Genys yra margas“ (1976).jpg

  Jonas Mikelinskas. „Genys yra margas“ (1976)

  Jonas Mikelinskas. „Genys yra margas“ (1976)

  Gerb. Ievai Simonaitytei – dėkingas, kad savo metu Jūs pakėlėte balsą „Geniui“ apginti prieš jo nedraugus ir klastotojus. Autorius[,] Vilnius[,] 1976.V.20.
  __________________________________________________________

  „Maskvos savaitraštis Literaturnaja gazeta išspausdino (1975.II.12) Ryčio Trimonio straipsnį „Užplanuoti atsitiktinumai“. Straipsnyje kritikuojami trys romanai: J. Mikelinsko „Genys yra margas...“ (Pergalė, 1973. Nr. 10, 11), L. Kiauleikio „Oazė arba Gervazijus apie save“ (Pergalė, 1974, Nr. 7, 8) ir R. Lankausko „Netikėtų išsipildymų valanda“ (Pergalė, 1974, Nr. 9, 10)...“ <....> Neigiami straipsniai apie lietuvių literatūrą pasirodydavo labai išimtinais atvejais, kaip, pvz., gavus užsakymą iš Maskvos arba rašytojų rikiuotojams Vilniuje norint kurį rašytoją padrausminti, kad „nemaišytų kojos“ darnioje žygiuotėje. <...> Šis Maskvoje pasirodęs Trimonio straipsnis, kaip Lietuvoje sakoma, yra vienas kraštutinių „literatūrinio chamizmo“ pavyzdžių...“ <...> Kiek žinoma, J. Avyžius, J. Baltušis ir E. Simonaitytė parašė Literaturnaja gazeta redakcijai protesto laišką. Redakcija ne tik laiško neišspausdino, bet ir nieko neatsakė. Kalbama, kad jie rašę redakcijai pakartotinai. Redakcijai rašęs ir Mikelinskas, protestuodamas dėl melagingų, falsifikuotų kaltinimų. Jo laiškas taip pat nepasirodė spaudoje...“

  Vaškelis, Bronius. Naujas tarybinės kritikos žodis ar nauja rašytojų linčiavimo akcija. Akiračiai, 1976, Nr. 2, p. 6.