Parodos

Mielai Ievai… Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje bibliotekoje

 • Juozas Baltušis. „Gieda gaideliai“ (1947).jpg

  Juozas Baltušis. „Gieda gaideliai“ (1947)

  Juozas Baltušis. „Gieda gaideliai“ (1947)

  Mielai Ievai Simonaitytei, švenčiant gimimo dieną[.] Juoz[.] Baltušis[,] Kaunas, 1948.I.24.
  __________________________________________________________

  „Ji atėjo tuo metu, kai Lietuva laukė užgimstant talento, kuris pajėgtų perimti estafetę iš didžiojo būrų dainiaus Kristijono Donelaičio ir perduoti ateinančioms kartoms. Lietuva žinojo: toks talentas turi gimti ir jis gims, kad savo darbais užpildytų skaudžią properšą, kurią lietuvių tautos ir jos nacionalinės kultūros istorijoje pramušė religiniai susidūrimai bei germanizacijos antplūdis, atskyrę žymią Lietuvos ir lietuvių tautos dalį nuo pagrindinio kamieno, palikdami nuošalyje nuo pagrindinio  vystymosi kelio. Ir štai atėjo ji, mūsų Ieva Simonaitytė – Kristijono Donelaičio darbų tęsėja, Mažosios Lietuvos ir būrų ainių lietuvninkų gyvenimo atspindėtoja  lietuvių literatūroje...

  ...Būtent jos kūrybos dėka nebeliko properšų, atėjo mūsų literatūros pilnatis, apimanti jau visą Lietuvą, visus jos kampelius ir visus jos žmones. Ir tai vienas labiausiai brangintinų mūsų Ievos Simonaitytės bruožų, jos žygdarbių prasmė ir esmė.“

    

  Baltušis, Juozas. Su auksine branda, miela mūsų Ieva! Pergalė, 1977, Nr. 1, p. 117. 

   

 • Juozas Baltušis. „Nežvyruotu vieškeliu“ (1971).jpg

  Juozas Baltušis. „Nežvyruotu vieškeliu“ (1971)

  Juozas Baltušis. „Nežvyruotu vieškeliu“ (1971)

  Mano mylimai rašytojai Ievai Simonaitytei – su giliu dėkingumu už didį džiaugsmą, padovanotą šviesaus jos talento ir taurios širdies, skiriu prisiminimui. Juoz. Baltušis[,] Vilnius, 72.IX.14.

 • Juozas Baltušis. „Su kuo valgyta druska“. D. 1, „Saulėta vaikystė“ (1973).jpg

  Juozas Baltušis. „Su kuo valgyta druska“. D. 1, „Saulėta vaikystė“ (1973)

  Juozas Baltušis. „Su kuo valgyta druska“. D. 1, „Saulėta vaikystė“ (1973)

  Brangiai mūsų rašytojai klasikei Ievai Simonaitytei – nuoširdžiai ir su meile teikiu ilgametės mūsų draugystės  prisiminimui – Juoz[.] Baltušis[,] Vilnius, 73.IX.27.

 • Juozas Baltušis. „Su kuo valgyta druska“. D. 2, „Žėrinti jaunystė“ (1976).jpg

  Juozas Baltušis. „Su kuo valgyta druska“. D. 2, „Žėrinti jaunystė“ (1976)

  Juozas Baltušis. „Su kuo valgyta druska“. D. 2, „Žėrinti jaunystė“ (1976)

  Brangiai ir mylimai mūsų rašytojai Ievai Simonaitytei – beriu po kojom naują žiupsnį druskos, surinktą tarp gudžių žmonelių, su gilia pagarba ir dėkingumu už taurią jos kūrybą, daug jėgų davusią man[.] Juoz. Baltušis[,] Vilnius, 76.08.27.