Parodos

Mielai Ievai… Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje bibliotekoje

 • Liudas Dovydėnas. „Broliai Domeikos“ (1936).jpg

  1936 m. Lietuvos valstybine premija apdovanotas romanas

  Liudas Dovydėnas. „Broliai Domeikos“ (1936)

  Mielai pajūrio dukrai Jievai I-jai V. Premijos Laureatei – aukštaičių Liudas, dalios bičiulis. 1937-II-4 d. Kaunas.
  __________________________________________________________


  „Tuo metu, kai rašytojas Liudas Dovydėnas buvo pagerbtas Valstybine Premija, mes su broliu Juozu, taip pat nemažu literatūros mylėtoju, laišku pasveikinome jį kaip žemietį su tokiu gražiu pripažinimu. Palinkėjome gražios tolimesnės sėkmės lietuviškos literatūros arimuose. L. Dovydėnas savo atsakyme padėkojo už pasveikinimą ir pabrėžė, kad jis kaip rašytojas stengiasi savo gerų bičiulių, jam viso gero velijančių, neapvilti. Dar priminė, kad žino kelią, kaip reikia kopti į literatūros kalną. Nors jis, tas kelias, labai slidus ir vingiuotas... Gerai prisimenu rašytojo primintus žodžius, kad jei nori kalbėti miniai, platesnei auditorijai – tūkstančiams žmonių, turi juos praaugti, turi pasakyti ką nors naujo, prasmingo ir gražaus.“

  Mikšys, Jonas. Gyvenimo knyga laps po lapo. In Šaknys, atžalos ir likimai: Dovydėnų gentis šimtmečių vingiuose. Lenox, Mass.: Undermountain Press, 2014, p. 236–237.