Parodos

Mielai Ievai… Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje bibliotekoje

 • Liudas Gira. „Žygio godos“ (1928).jpg

  Liudas Gira. „Žygio godos“ (1928)

  Liudas Gira. „Žygio godos“ (1928)

  Klaipėdietei Eglaitei-Simonaitytei vilnietis Liudas Gira, 1935.IV.18, Kaunas.
  __________________________________________________________


  „Brangus man Jūsų nuoširdumas – be galo! Jūsų laiškai man – gražiausias pasismaguriavimas sieloj. Jūs didi menininkė – rašytoja lig pat savo nagučių, visa su visom savo mintim, su visu kuo – tatai dvelkia tiek iš Jūsų kūrinių, tiek iš tų malonių laiškelių. Liudui Girai tik garbė ir džiaugsmas – būti rašytojos Ievos Simonaitytės, o taip pat ir žmogaus, malonios mergaitės
  Ievutės, draugu. Tikėkit, kad nesakau tuščių komplimentų. Dėl Jūsų talento, Ievute miela, aš nė kiek neklystų. Pasakysiu netgi, nesakiau Jums lig šiol viso, ką manau apie Jūsų talentą, nesakiau, ne tiek bijodamas pakelt Jus į puikybę, kiek bijodamas to, kad nepamanytumėt, kad aš kalbu komplimentus. Bet kad matau Jus vis dar nelabai tikinčią mano žodžiais ir savim nepasitikinčią, tai turiu Jums aiškiai pasakyti, ką manau apie rašytoją Ievą Simonaitytę. <...> Ir Jūs pirmoji, Jūs, Ieva Simonaitytė, stojate vėl iškelti literatūroje Mažosios Lietuvos garbę, Jūs – pirmoji po Donelaičio rašytoja iš Maž. Lietuvos.“

  Liudo Giros laiškas Ievai Simonaitytei. Kaunas, 1935, sausio 2 d. In Gira, Liudas. Raštai. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963, t. 5, p. 437–438.

 • Liudas Gira. „Paparčio žiedas“; „Beauštanti aušrelė“ (1928).jpg

  Liudas Gira. „Paparčio žiedas“; „Beauštanti aušrelė“ (1928)

  Liudas Gira. „Paparčio žiedas“; „Beauštanti aušrelė“ (1928)

  Mielajai Jevai Simonaitytei, Draugei rašytojai Liudas Gira, 1935.IV.18, Kaunas.

 • Liudas Gira. „Šilko gijos“ (1929).jpg

  Liudas Gira. „Šilko gijos“ (1929)

  Liudas Gira. „Šilko gijos“ (1929)

  „Šimonių likimo“ autorei Ėvai Simonaitytei Liudas Gira, 1935.IV.18, Kaunas.

 • Liudas Gira. „Amžių žingsniai“ (1929).jpg

  Liudas Gira. „Amžių žingsniai“ (1929)

  Liudas Gira. „Amžių žingsniai“ (1929)

  Mielajai Ievutei Eglaitei autorius Liudas Gira. Kaunas[,] 1935.VI.24.