Parodos

Mielai Ievai… Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje bibliotekoje

 • Romualdas Lankauskas. „Akimirka ir amžinybė_ novelių rinktinė“ (1976).jpg

  Romualdas Lankauskas. „Akimirka ir amžinybė: novelių rinktinė“ (1976)

  Romualdas Lankauskas. „Akimirka ir amžinybė: novelių rinktinė“ (1976) 

  Didžiai gerbiamai rašytojai ir lietuvininkei Ievai Simonaitytei – sveikindamas su šlovingu  jubiliejum, linkėdamas daug džiaugsmo, stiprybės ir malonių dienų R. Lankauskas[,] 22.I.77. 
  _____________________________________________________________


  „Kiekvieną knygą galima su kuo nors palyginti. „Vilius Karalius“ man primena lyg kokią plačią mozaiką, surinktą ir sudėtą iš spalvotų Lietuvos pajūrio akmenėlių. Įsivaizduokime, kiek laiko truko tų akmenėlių surinkimas, jų apdaila, mozaikos sukūrimas, ir tuomet galėsime su pagarba kalbėti apie rašytojos darbą. <...> I. Simonaitytė stebina savo sugebėjimu perduoti aprašomojo momento nuotaiką, savaip vaizduoti gamtą, įvykius, vidinį savo herojų pasaulį. Rašytoja puikiai pažįsta Klaipėdos kraštą, jo žmones, jų papročius, būdą. Savo aukštu meniniu lygiu „Vilius Karalius“, be abejo, darys labai svarbų poveikį tolesnei lietuviško romano raidai. Knygų lentynoje jo vieta yra šalia žymiausių mūsų klasikų kūrinių.“

  Lankauskas, Romualdas. Vilius Karalius ir kiti. Literatūra ir menas, 1957, saus. 19, p. 3.