Parodos

Mielai Ievai… Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje bibliotekoje

 • Salomėja Nėris. „Diemedžiu žydėsiu“ (1939) .jpg

  1938 m. apdovanota Valstybine premija

  Salomėja Nėris. „Diemedžiu žydėsiu“ (1939) 

  Pirmajai Laureatei Antroji[,] 1939.V.3.
  _____________________________________________________________

  „O kaip skaudu prisiminti mūsų didžiausią poetę Salomėją! Gyvenau arti su ja, nesigirdama galiu pasakyti, kad buvome draugės. Mačiau jos gyvenimą, jos tylią kančią, jos kantrumą... Ne, aš nesilyginu su ja, bet man rodos, kad ir nebūdamas genijus, gali žmogus būti kartais naudingas.“

  Ievos Simonaitytės laiškas Antanui Venclovai. Kaunas, 1947 gegužės 5. In Simonaitytė, Ieva. Raštai. Vilnius: Vaga, 2003, t. 7, p. 406.