Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Tytuvėnų dvaro valgomasis. 1938

  • Data: 1938
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Tytuvėnų dvaro valgomasis
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Tytuvėnų dvaro valgomasis. 1938
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.