Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Romerių šeima Tytuvėnu dvaro parke. Pirmoje eilėje sėdi: Eugenijus, Sofija, Zoselė, apačioje - Andrius, antroje eilėje stovi: Genutė, Edvardas, Elena. Apie 1937-1938 m.

  • Data: Apie 1937-1938
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Romerių šeima Tytuvėnu dvaro parke
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Romerių šeima Tytuvėnu dvaro parke. Pirmoje eilėje sėdi: Eugenijus, Sofija, Zoselė, apačioje - Andrius, antroje eilėje stovi: Genutė, Edvardas, Elena. Apie 1937-1938 m.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.