Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Romerių šeimos atšaka Kanadoje: sovi - Krystyna, Marika, George, Ted, sėdi - Krystyna, Maja, Mark, Red. Sant Adelė. 1958.

  • Data: 1958
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Romerių šeima. Sant Adelė, Kanada
  • Šaltinis:
   Pasmo czynności ciągiem lat idące… Warszawa : Krąg, 1992.
  Romerių šeimos atšaka Kanadoje: sovi - Krystyna, Marika, George, Ted, sėdi - Krystyna, Maja, Mark, Red. Sant Adelė. 1958.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.