Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Su vaikais ir vaikaičiais iškyloje. Centre - Sofija, jos kairėje - marti Nancy, dešinėje - marti Kristyna. Dešinėje stovi sūnus Edvardas.

  • Data: [Apie 1954]
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Sofija su vaikaičiais iškyloje. [Kanada]
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Su vaikais ir vaikaičiais iškyloje. Centre - Sofija, jos kairėje - marti Nancy, dešinėje - marti Kristyna. Dešinėje stovi sūnus Edvardas.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.