Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Romerių vaikai : Sofija, Andrius, Redas, Elena, ir Genutė. Apie 1930 m.

  • Data: Apie 1930
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Romerių vaikai
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Romerių vaikai : Sofija, Andrius, Redas, Elena, ir Genutė. Apie 1930 m.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.