Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Su sūnumis Andriumi (kairėje) ir Edvardu Sant Adelėje. 1952

  • Data: 1952
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Sofija su sūnumis Sant Adelėje (Kanada)
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Su sūnumis Andriumi (kairėje) ir Edvardu Sant Adelėje. 1952
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.