Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Sofija vaikystėje. Apie 1897-1899 m.

  • Data: Apie 1897-1899
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Sofija Dembowska (Dembovskytė)
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Sofija vaikystėje. Apie 1897-1899 m.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.