Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Autoportretas (nebaigtas). 1942? Fanera, aliejus

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: 1942?
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Autorportretas
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  • Bendradarbis: Privati kolekcija
  Autoportretas (nebaigtas). 1942? Fanera, aliejus
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.