Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Dailininkės tėvas daktaras Tadeuszas Dembowskis. 1918. Popierius, akvarelė

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: 1918
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Tėvo portretas
  • Šaltinis: Sofijos Dembovskytės Römerienės Parodos katalogas ir dalinis paveikslų sąrašas = Katalog wystawy obrazów i częściowy spis prac Zofii Dembowskiej Romer = Catalogue of picture exibition and incomplete list of Zofia Dembowska Romer's works. [Kaunas : Valst. M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 1992].
  • Bendradarbis: NČDM
  Dailininkės tėvas daktaras Tadeuszas Dembowskis. 1918. Popierius, akvarelė
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.