Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Juzefo Perkovskio portretas. Iki 1940. Fanera, aliejus

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: Iki 1940
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Dailininko Juzefo Perkovskio portretas
  • Šaltinis: XX a. pirmosios pusės portretai = Portraits from the first half of the 20th century : [dailės paroda, Vilnius, Radvilų rūmai, 2003 liepos 6 - spalio 15]. 2006 (Vilnius : Sapnų sala).
  • Bendradarbis: ŠAM
  Juzefo Perkovskio portretas. Iki 1940. Fanera, aliejus
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.