Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Maironio portretas. 1924. Popierius, pastelė

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: 1924
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Maironio portretas
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  • Bendradarbis: MLLM
  Maironio portretas. 1924. Popierius, pastelė
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.