Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Tapytojo Stefano Romerio portretas. 1924. Kartonas, aliejus

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: 1924
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Stefano Romerio portretas.
  • Šaltinis: Zofia Dembowska Romer (1885-1972) : Katalog der Bilderausstellung in Rapperswil. Warszawa : Wydaw. Przemysłowe WEMA, [1994].
  • Bendradarbis: ŠAM
  Tapytojo Stefano Romerio portretas. 1924. Kartonas, aliejus
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.