Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Davatka (Senos moters portretas). [B.m.]. Fanera, aliejus

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: [B.m.]
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Senos moters portretas
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005
  • Bendradarbis: ŠAM
  Davatka (Senos moters portretas). [B.m.]. Fanera, aliejus
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.