Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Sodininko Antano Birbilos portretas. 1921. Popierius, akvarelė

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: 1921
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Sodininko portretas
  • Šaltinis: Sofijos Dembovskytės Römerienės Parodos katalogas ir dalinis paveikslų sąrašas = Katalog wystawy obrazów i częściowy spis prac Zofii Dembowskiej Romer = Catalogue of picture exibition and incomplete list of Zofia Dembowska Romer's works / Valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Varšuvos Tautinis muziejus. [Kaunas : Valst. M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 1992].
  • Bendradarbis: NČDM
  Sodininko Antano Birbilos portretas. 1921. Popierius, akvarelė
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.