Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Gružauskų dvaro rūmai Kelmėje. Prieš 1924. Popierius, akvarelė

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: Prieš 1924
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Gružauskų dvaro rūmai Kelmėje
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Gružauskų dvaro rūmai Kelmėje. Prieš 1924. Popierius, akvarelė
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.