Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Kew Gardens parkas Londone. 1948. Popierius, akvarelė

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Leidėjas: 1948
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Kew Gardens parkas Londone
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Kew Gardens parkas Londone. 1948. Popierius, akvarelė
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.