Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Žiema Monrealyje. Apie 1950. Akvatinta

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: Apie 1950
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Žiema Monrealyje
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Žiema Monrealyje. Apie 1950. Akvatinta
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.