Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Ta pamięć w nas tkwi … : rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności / redakcja I. Goral, A. Gil, J. Kłoczowski. Lublin : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. 193, [6] p., [18] iliustr., portr. lap. : iliustr., portr.

  • Data: 2008
  • Leidėjas: Lublin : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodnie
  • Aprašymas: Konferencijos (2007.11.8-9, Lublin) medžiaga
  • Šaltinis: Lituanikos archyvas C(LKA)lenk.33/008
  • Bendradarbis: Iwona Goral, Andrzej Gil, Jerzy Kłoczowski (redaktoriai)
  Ta pamięć w nas tkwi … : rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności / redakcja I. Goral, A. Gil, J. Kłoczowski. Lublin : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. 193, [6] p., [18] iliustr., portr. lap. : iliustr., portr.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.