Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

Stasys Tomonis posėdyje.

Stasys Tomonis dirba.

    • Šaltinis: Iš Jakimavičių asmeninio archyvo
    Stasys Tomonis posėdyje.<br />
<br />
 Stasys Tomonis dirba.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.