Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

Stasys Tomonis dažnai lydėdavo svečius po biblioteką.

    • Šaltinis: Iš Jakimavičių asmeninio archyvo
    Stasys Tomonis dažnai lydėdavo svečius po biblioteką.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.