Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

Stasio Tomonio Kauno Jėzuitų gimnazijos brandos atestatas.

    • Šaltinis: Iš Jakimavičių asmeninio archyvo
    Stasio Tomonio Kauno Jėzuitų gimnazijos brandos atestatas.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.