Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

1927–1929 m. mažasis Stasys Šveicarijoje.

    • Šaltinis: Iš Jakimavičių asmeninio archyvo
    1927–1929 m. mažasis Stasys Šveicarijoje.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.