Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

Jonė Sutkevičiūtė (Tomonienė) ir Stasys Tomonis 1935–1937 m.

    • Šaltinis: Iš Jakimavičių asmeninio archyvo
    Jonė Sutkevičiūtė (Tomonienė) ir Stasys Tomonis 1935–1937 m.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.