Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

Stasio Tomonio portretas. Dailininkas nežinomas.

    Stasio Tomonio portretas. Dailininkas nežinomas.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.