Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

N. A. Ostrovskis (1904-1936) : trumpa bibliografinė atmena. Kaunas, 1954.
Vladimiras Majakovskis : bibliografinė atmena ir metodiniai nurodymai. Kaunas, 1955.

  • Leidėjas: Kaunas, Lietuvos TSR Valstybinė respublikinė biblioteka
  • Tema: bibliografinė atmena
  • Šaltinis: Informacijos skaityklos fondas
  • Bendradarbis: sudarytojas Stasys Tomonis
  N. A. Ostrovskis (1904-1936) : trumpa bibliografinė atmena. Kaunas, 1954.<br />
Vladimiras Majakovskis : bibliografinė atmena ir metodiniai nurodymai. Kaunas, 1955.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.