Parodos

Taida Balčiūnienė: atrasti, pamatyti, džiaugtis!

Balčiūnų šeima. Iš kairės: sėdi Taida, Jonas, Tadas, Vaclovas, Onutė, Vitalis; antroje eilėje stovi: Giedrius, Saulė, Andrius, Taida, Aušra. 1968. Vilnius

  • Data: 1968
  • Aprašymas: Šeima
  • Tema: Nuotrauka
  • Šaltinis: Iš šeimos archyvo
  Balčiūnų šeima. Iš kairės: sėdi Taida, Jonas, Tadas, Vaclovas, Onutė, Vitalis; antroje eilėje stovi: Giedrius, Saulė, Andrius, Taida, Aušra. 1968. Vilnius
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.