Parodos

Profesorius Vladas Žukas – Lietuvos knygos kultūros metraštininkas

˯Aprašymas

Vladas Žukas gimė 1925 m. balandžio 18 d. Radviliškio r., Pakiršinio k., ūkininkų Jono Žuko ir Onos Liaudanskaitės-Žukienės šeimoje.

Per 40 mokslinės veiklos metų Vilniaus universitete profesorius būsimiems bibliotekininkams ir bibliografams dėstė bibliografijos, bibliografijos istorijos, lituanistikos ir kitus kursus, vykdė knygotyrinę veiklą. Mokslininkas tyrinėjo ne tik lietuvišką knygą, bet ir žymių Lietuvos kultūros veikėjų (bibliotekininkų, bibliofilų, lituanistų, kalbininkų, rašytojų, menininkų, rezistentų, tremtinių, dvasininkų) gyvenimus, rašė prisiminimus apie juos, biografijas, bibliografijas. Atkaklumu ir atidumu pasižymėjęs mokslininkas nepraleisdavo nė vienos detalės tirdamas knygos kultūros, bibliografijos objektus. Kruopščiai fiksuodavo prisiminimus iš susitikimų su žymiais, Lietuvos kultūrai nusipelniusiais žmonėmis. Publikuotas ne vienas jo mokslinis darbas apie knygotyrą, jos istoriją, bibliografijos istoriją, tarpukario spaustuves, daugybė straipsnių, knygų, bibliografijų apie sutiktus, pažintus, tirtus kultūros žmones ir kt.

Vladas Žukas ne tik puoselėjo bibliografijos ir knygotyros istoriją, bet ir aktyviai bendravo su meno ir kultūros veikėjais, fiksavo jų prisiminimus. Rinko lietuvių išeivių dailininkų meno kūrinius.

Profesorius apdovanotas Lietuvos kultūros ministro padėkos raštu už nuopelnus bibliotekininkystės mokslui ir studijoms (1999), taip pat Felicijos Bortkevičienės kalbos premija už nuopelnus tyrinėjant ir garsinant lietuvišką knygą (2004).

Mirė 2014 m. kovo 26 d., palaidotas Antakalnio kapinėse.