Parodos

Vytautas Antanas Dambrava: „Politika – artimo meilės vykdymas“

 • Religija1_m.jpg

  Vytautas Antanas Dambrava. Las siete palabras. Caracas: Ediciones Paulinas, 1989.

  „Nesuklydau prašydamas jį [V. A. Dambravą] parašyti „Septynis Kristaus žodžius nuo kryžiaus“, naudojant Evangelijos žodžius ir mintis, kad pauliečių leidykla platintų šiuos apmąstymus tarp ispaniškai kalbančių krikščionių. Kukliai, kaip pasaulietis, susipažinęs su teologija, bet nesidedantis esąs teologas, autorius priėmė mano kvietimą. Dabar pats yra nustebintas šios knygos sėkmės – ji jau laukia ketvirtos laidos.“

  (Kun. Manuel Diaz Alvarez)

 • Religija2_m.jpg

  Vytautas Antanas Dambrava. San Casimiro. Caracas: Edisar, 1979.

  „Režimo pareigūnai nutarė tiesti raudoną kilimą: pasiūlyti automobilį drauge su namiškiais vaikystės vietoms aplankyti. Tuo nepasinaudojau, nei gausiai siūlomomis vaišėmis. Aplankiau Vilniaus universitetą (aukštai ant sienos universiteto bibliotekoje tebėra nupieštas Kristaus atvaizdas), puikius teatro rūmus ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, kur anuomet ilsėjosi karalaičio Kazimiero palaikai.“

  (V. A. Dambrava apie savo kelionę į Lietuvą sovietmečiu)

 • Religija3_m.jpg

  Vytautas A. Dambrava. Cancion Del Corazon Para Petriukas. Sao Paulo: Ediciones Paulinas, 1983.

  „Jeigu kas Petriuko [vienuolio saleziečio Petro Perkumo] gyvenimą vadintų paprastu, tai galima būtų pridėti, kad tame paprastume jis buvo nepaprastai didingas ir savo šventume daugeliui nepasiekiamas, ar tai būtų atsidavimas pareigai, ar pagarba ir klusnumas vyresniems, ar giliai įprasminta kentėjimu dvasia ir galiausiai jo negęstanti meilė viešpačiui.“

  (V. A. Dambrava)