Parodos

Vytautas Antanas Dambrava: „Politika – artimo meilės vykdymas“

 • titulinis.jpg

  Vytautas Antanas Dambrava „Amerikos balso“ studijoje, 1964 m.

  Žurnalistas Vidmantas Valiušaitis prisimena tokią situaciją iš ambasadoriaus Vytauto Antano Dambravos gyvenimo. 2000 metais Dambravai lankantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, prie jo priėjęs vienas ministerijos pareigūnas neslėpė savo susižavėjimo ir pagarbos ambasadoriaus nuveiktais darbais, šiam dirbant Lietuvos ambasadoriumi Pietų Amerikoje. „Viešpatie, kiek padaryta! Kiek padaryta...“, – aikčiojo URM darbuotojas. Valiušaitis rašo, jog su vien tik Dambravai būdingu žaismingumu, šis pakėlęs antakius ir teištaręs: „O Jūs tik dabar pastebėjote?“.

   

  Ši virtuali Vytauto Antano Dambravos 95-erių metų gimimo sukakčiai skirta paroda pristato jį ne tik kaip Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos diplomatą, bet ir kaip teisininką, religinių knygų ispanų ir lietuvių kalbomis autorių, spaudos bei radijo žurnalistą.

   

  Režisieriaus Tomo Ribaičio dokumentiniame filme „Ambasadorius. Vytautas Antanas Dambrava“ kalbinamas diplomatas prasitaria, jog jis ir šiandien nelaiko savęs žurnalistu ir manosi, jog buvęs daugiau reikalo rašytojas, nors šioje srityje sukosi nuo pat jaunystės, nuveikė joje daug ir paliko ryškų pėdsaką tiek anapus, tiek ir šiapus Atlanto. Emigravęs Dambrava visur stengėsi kelti okupuotos Lietuvos klausimą, tam rasdavo laiko ir būdų net dirbdamas JAV diplomatinėje tarnyboje. Galbūt išskirtinį atkaklumą išsaugojo gilus tikėjimas ir rūpestis dėl kitoje geležinės uždangos pusėje likusių tautiečių. Sudėtingais 1991 metais Dambrava ragino išeivius atsisakyti asmeninės garbės troškimo ir susitelkti į atgimstančią Lietuvą, primindamas popiežiaus Pauliaus VI pasiūlytą politikos apibrėžimą: „Politika po religijos yra pati kilniausia forma artimo meilei vykdyti.“

   

  Rengiant parodą panaudoti šaltiniai:

  Tomo Ribaičio filmas Ambasadorius. Vytautas Antanas Dambrava. LRT, 2001. 

  Vytautas Antanas Dambrava. Kelyje į laisvę: straipsniai, esė, interviu. Vilnius: Du Ka, 1995 (A. Jakšto sp.).

  Vytautas Antanas Dambrava. Vakar, šiandien, visuomet. Vilnius: Du Ka, 2000.

  Širdis – Lietuva: Vytautas Antanas Dambrava diplomatinėje tarnyboje. Sudarytojas ir redaktorius Vidmantas Valiušaitis. Kaunas: „Į Laisvę“ fondo Lietuvos fil., 2000.

  „Vytautas Antanas Dambrava apie lietuviškas transliacijas „Amerikos balse“: „Viskas buvo galima, viskas buvo įmanoma – tereikėjo naudotis galva“. 15min.lt; 2013 m. vasario 16 d.

  „Amerikos balso“ (JAV) lietuviško skyriaus garso įrašai, Lietuvos Centrinio Valstybės Archyvo Vaizdo ir garso dokumentų skyrius.