Parodos

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS. „Kinas – pavojinga, užkrečiama ir sunkiai išgydoma liga.“

Žalakevičius V. „Ilgai ėjome nuo 1965-ųjų koplytstulpio...“ // Knygnešys. 1997, nr. 7.