Parodos

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS. „Kinas – pavojinga, užkrečiama ir sunkiai išgydoma liga.“

Vytauto ir Likos Žalakevičių laiškas-sveikinimas Donatui ir Onai Banioniams. 1982 m. gruodžio 22 d.