Parodos

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS. „Kinas – pavojinga, užkrečiama ir sunkiai išgydoma liga.“

Vytauto ir Likos Žalakevičių nuotrauka-laiškas Kostui ir Daliai Smoriginams. 1993 m. liepos 3 d.