Parodos

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS. „Kinas – pavojinga, užkrečiama ir sunkiai išgydoma liga.“

LR Prezidentas A. Brazauskas „Už nuopelnus lietuvių kultūrai“ Gedimino ordinu apdovanoja V. Žalakevičių. 1995 m. kovo 10 d.