Parodos

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS. „Kinas – pavojinga, užkrečiama ir sunkiai išgydoma liga.“

Vytautas (priklaupęs kairėje) Dotnuvoje su pusserėmis Janina (antra iš kairės) ir Irena (pirma iš dešinės). 1945 m.