Parodos

Eduardas Volteris. Gyvenimas dokumentuose

˯Aprašymas

E. Volteris buvo aistringas bibliofilas. Kam teko lankytis profesoriaus bute Kaune, pasakodavo, kad knygų buvo visur – visuose kambariuose, net priimamajame, ant visų stalų, lentynų ir lentynėlių, ant krėslų ir kėdžių, visuose kampuose. Asmeninės bibliotekos knygos buvo pažymėtos E. Volterio parašu, kai kuriose įrašytas numeris, įklijuotas ekslibrisas; didelė dalis knygų – naujai įrištos ir nugarėlėje pažymėtos savininko inicialais: „Э.В.“, „E.W.“, „E.V.“. Dar 1907 m. Vilniuje įsteigus Lietuvių mokslo draugiją, E. Volteris tampa aktyviu jos nariu, o draugijos bibliotekai padovanoja 1037 tomus knygų. Iš E. Volterio 1941 m. kovo 31 d. laiško Vaclovui Biržiškai: „Taip pat aš noriu ir toliau ramiai naudotis manąja biblioteka, kuri susideda iš 5000 knygų, straipsnių ir brošiūrų. Aš labai noriu ir senatvėj kiek pajėgiu dėti plytas į mokslo rūmą“ (LNMMB RKRS F17-24). Po E. Volterio mirties 1941 m. gruodžio 14 d. biblioteka perduota Kultūros paminklų apsaugos įstaigai. Perduodama biblioteką E. Volterio našlė iškėlė sąlygą, kad biblioteka nebūtų išskirstyta, o patalpinta atskirame kambaryje su profesoriaus portretu ir baldais. Kultūros paminklų apsaugos įstaiga stengėsi surinkti E. Volterio bibliotekos knygas iš skolininkų. Tiesa, viena spinta su retomis knygomis dar 1940 m. buvo pervežta į Vilnių ir pateko į Vilniaus universiteto bibliotekos fondus. 1942 m. Kultūros paminklų apsaugos įstaigai keliantis į Vilnių, E. Volterio knygų rinkinys paliktas Centrinės valstybinės bibliotekos priežiūrai. Deja, vokiečių ir antroji sovietinė okupacija nebuvo palankus metas tinkamai tvarkyti vertingąjį rinkinį, ilgus metus knygos buvo laikomos netvarkytų leidinių saugyklose. 1963 m. Respublikinei bibliotekai keliantis į Vilnių, dalis knygų pervežtos, dalis jų pasiliko Kaune. Deja, bet pirmojo Centrinės valstybinės bibliotekos vedėjo asmeninė biblioteka nebuvo išsaugota kaip atskiras vienetas – šiandien prof. E. Volterio pažymėtų knygų galima rasti įvairiuose Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fonduose bei kitose Lietuvos bibliotekose.