Parodos

Eduardas Volteris. Gyvenimas dokumentuose

˯Aprašymas

1919 m. Vilniuje Eduardas Volteris buvo įtrauktas į komisiją Aukštųjų kursų statuto projektui rengti. Nuo 1920 m. sausio 27 d. kursams pradėjus veikti Kaune, jis buvo šių kursų humanitarinio skyriaus vedėjas. 1922 m. Aukštuosius kursus perorganizavus į universitetą, E. Volteris tapo Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius, vadovavo Archeologijos katedrai, dėstė lietuvių, rusų ir baltų archeologiją, kasinėjimo techniką, latvių kalbą, literatūrą ir tautosaką, latgalių literatūrą, senąją bulgarų kalbą ir kt. Iki 1925 m. profesorius vadovavo ir fakulteto bibliotekai.