Parodos

Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike

˯Aprašymas

Paroda „Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike“ parengta vertėjo, literatūros tyrinėtojo, kritiko 75 metų sukakčiai paminėti.

Joje atspindėti svarbiausi literatūrologo biografijos ir mokslinės veiklos momentai.

Kęstutis Nastopka Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro profesorius.

Išvertė A. J. Greimo monografiją Struktūrinė semantika (2005), apie 30 jo ir kitų semiotikų straipsnių, sudarė A. J. Greimo tyrinėjimų sąvadą Lietuvių mitologijos studijos (2005). Už lietuviškos semiotikos plėtojimą ir literatūros kūrinių suvokimo meną 2012 m. K. Nastopkai paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

Kęstutis Nastopka – vertėjas, knygų redaktorius, redakcinių kolegijų narys, tarptautinių konferencijų dalyvis. Jo straipsnius publikuoja lietuvių ir kitų šalių periodinė spauda.

Recenzavo Juditos Vaičiūnaitės, Marcelijaus Martinaičio, Vytauto Bložės, Sigito Gedos, Jono Juškaičio, Tomo Venclovos kūrybą.

Parodoje eksponuojami Kęsučio Nastopkos darbai iš Nacionalinės bibliotekos fondų:  mokslinės knygos, rinktiniai straipsniai iš leidinių, vertimai iš latvių ir prancūzų kalbų, sudaryti, redaguoti leidiniai.

Parodą papildo dokumentai iš asmeninio literatūrologo archyvo:  ikonografinė medžiaga, žymių žmonių laiškai, dedikacijos,  knygos su jubiliato straipsnių vertimais į anglų, italų, prancūzų, rusų, švedų ir vokiečių kalbas.

Parodą parengė Ryšių su visuomene skyriaus Renginių grupės vyriausioji bibliotekininkė Janina Stankevičienė ir vyr. bibliotekininkė Nijolė Matusevičienė.