Parodos

Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike

XX amžiaus lietuvių literatūra. Vilnius, 1994.

  • Data: 1994
  • Leidėjas: Vilnius : Vaga
  • Aprašymas: straipsnių rinkinys. Nastopka K. Literatūros samprata XX a. lietuvių kritikoje. P. 414– 431.
  • Tema: lietuvių literatūra
  • Šaltinis: bendrieji fondai 3.289671
  • Bendradarbis: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; redaktorius Vytautas Kubilius; Turinyje aut.: Vitas Areška, Laima Arnatkevičiūtė, Kęstutis Nastopka ... [et al].
  • Apimtis: 439, [1] p. Bibliogr. išnašose. Pavardžių r-klė: p. 432– 439.
  XX amžiaus lietuvių literatūra. Vilnius, 1994.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.