Parodos

Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike

Literatūros kritika ir dabartis: 1984–1987. Vilnius, 1988.

  • Data: 1988
  • Leidėjas: Vilnius : Vaga
  • Aprašymas: straipsnių rinkinys. Nastopka K. Pro iliuzijų langą. P. 104– 120.
  • Tema: lietuvių literatūra
  • Šaltinis: bendrieji fondai 3.129588
  • Bendradarbis: redakcinė komisija: Valentinas Sventickas (pirmininkas) … [et al.]; [Kn. 2], 1984-1987 / [sudarė Elena Bukelienė]. Turinyje aut: Vitas Areška, Onė Baliukonytė, Kęstutis Nastopka ... [et.al].
  • Apimtis: 517, [2] p. Bibliogr.: p. 503–506. Pavardžių r-klė: p. 507–513.
  Literatūros kritika ir dabartis: 1984–1987. Vilnius, 1988.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.