Parodos

Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike

XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. Vilnius, 2010.

  • Data: 2010
  • Leidėjas: Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
  • Aprašymas: straipsnių rinkinys. Nastopka K. Dievai ir žmonės pasakoje „Apie dailidę, perkūną bei velnią“ P. 259–264; Juozo Apučio novelės „Horizonte bėga šernai“ semiotinė analizė. P. 141–150.
  • Tema: lietuvių literatūra
  • Šaltinis: bendroji skaitykla. Humanitarinių m. dok. fondas HuS888.2.09/Dv-46
  • Bendradarbis: parengė Aušra Jurgutienė. Turinyje aut.: Dalia Čiočytė, Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Nastopka ... [et. al.].
  • Apimtis: 465, [1] p. Asmenvardžių r-klė: p. 459–465.
  XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. Vilnius, 2010.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.