Parodos

Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

Rašytojų draugijos pirmojo suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: dail. Osmolskis, A. Nyka-Niliūnas, B. Gražulis, K. Bradūnas, S. Santvaras, B. Brazdžionis, knygų leidyklos „Patria“ savininkas J. Lenktaitis, V. Ramonas, A. Škėma ir H. Nagys. Don Šulaičio nuotr.

    • Aprašymas: Rašytojų draugijos pirmojo suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: dail. Osmolskis, A. Nyka-Niliūnas, B. Gražulis, K. Bradūnas, S. Santvaras, B. Brazdžionis, knygų leidyklos „Patria“ savininkas J. Lenktaitis, V. Ramonas, A. Škėma ir H. Nagys. Don Šulaičio nuotr.
    • Šaltinis: Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvas
    Rašytojų draugijos pirmojo suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: dail. Osmolskis, A. Nyka-Niliūnas, B. Gražulis, K. Bradūnas, S. Santvaras, B. Brazdžionis, knygų leidyklos „Patria“ savininkas J. Lenktaitis, V. Ramonas, A. Škėma ir H. Nagys. Don Šulaičio nuotr.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.