Parodos

Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

LRD kaliforniečiai nariai su pirmininku L. Andriekumi. Iš k.: Andrius Mironas, Alė Rūta, t. Leonardas Andriekus, Bernardas Brazdžionis, Bronys Raila, Elena Tumienė, Juozas Švaistas ir Alfonsas Gricius, 1974 m.

    • Aprašymas: LRD kaliforniečiai nariai su pirmininku L. Andriekumi. Iš k.: Andrius Mironas, Alė Rūta, t. Leonardas Andriekus, Bernardas Brazdžionis, Bronys Raila, Elena Tumienė, Juozas Švaistas ir Alfonsas Gricius, 1974 m.
    • Šaltinis: LTSC archyvas
    LRD kaliforniečiai nariai su pirmininku L. Andriekumi. Iš k.: Andrius Mironas, Alė Rūta, t. Leonardas Andriekus, Bernardas Brazdžionis, Bronys Raila, Elena Tumienė, Juozas Švaistas ir Alfonsas Gricius, 1974 m.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.