Parodos

Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

Iš kairės: Edmundas Arbas, Bernardas Brazdžionis, Česlovas Grincevičius, Alė Rūta, Aldona Brazdžionienė, Bronė Kojelienė ir Juozas Kojelis, Kalifornija.

    • Aprašymas: Iš kairės: Edmundas Arbas, Bernardas Brazdžionis, Česlovas Grincevičius, Alė Rūta, Aldona Brazdžionienė, Bronė Kojelienė ir Juozas Kojelis, Kalifornija.
    • Šaltinis: LTSC archyvas
    Iš kairės: Edmundas Arbas, Bernardas Brazdžionis, Česlovas Grincevičius, Alė Rūta, Aldona Brazdžionienė, Bronė Kojelienė ir Juozas Kojelis, Kalifornija.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.