Parodos

„Pareisiu su paukščiais...“ paroda skirta Marcelijaus Martinaičio 80-sioms gimimo metinėms.

Niujorke 1985 m.

    • Tema: Iš kairės: J. Mekas, L. Noreika, V. K. Jonynas, A. Bučys, M. Martinaitis, V. Martinkus.
    Niujorke 1985 m. <br />
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.